کلید واژه :

وضعیت میکروبی

امکان انتقال کرونا از طریق آب منتفی است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

امکان انتقال کرونا از طریق آب منتفی است

رئیس گروه بهداشت آب و فاضلاب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: پایش مطلوب میکروبی آب و فرایندهای معمول تصفیه آب در تهران به گونه ای است که انتقال بیماری کووید ۱۹ از طریق آب آشامیدنی را غیرممکن کرده است.