کلید واژه :

ورود پساب صنعت

پساب کارخانه رب گوجه فرنگی عامل مرگ صد هزار ماهی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پساب کارخانه رب گوجه فرنگی عامل مرگ صد هزار ماهی

تحقیقات اداره کل حفاظت از محیط زیست استان کرمانشاه نشان داد که ورود پساب کارخانه رب گوجه فرنگی «رژین تاک» عامل مرگ صد هزار قطعه ماهی در رودخانه «قره سو» کرمانشاه…
چه چیزی ماهیان رودخانه قره سو را کشت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چه چیزی ماهیان رودخانه قره سو را کشت

معاون نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه ورود پساب صنعتی را عامل مرگ ماهیان در دریاچه قره سو دانست و گفت: در شرایط عادی هیچ پساب خامی از صنایع وارد این رودخانه نمی شود.
شنا در فاضلابی بزرگ به نام دریای خزر

شنا در فاضلابی بزرگ به نام دریای خزر

همه مسافران دوست دارند با رفتن به شمال، تنی هم به آب بزنند، ولی وضعیت آلودگی دریای خزر اخیرا بدتر شده و کارشناسان معتقدند رفع آلودگی آن تا مدت ها زمان می برد.