کلید واژه :

ورود آلایندگی به رودخانه

بررسی علت ورود آلایندگی به رودخانه نزدیک شهرک صنعتی بندرگز

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بررسی علت ورود آلایندگی به رودخانه نزدیک شهرک صنعتی بندرگز

مدیرکل حفاظت محیط زیست گلستان با اشاره به استاندارد بودن خروجی تصفیه خانه شهرک صنعتی بندرگز، گفت: میزان آلایندگی خروجی تصفیه خانه با خروجی که وارد رودخانه می شود، کمی متفاوت است.