کلید واژه :

ورزش شنا

ویروس کرونا با شنا کردن منتقل می شود؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ویروس کرونا با شنا کردن منتقل می شود؟

چند ماهی هست که از شیوع ویروس جدید کرونا گذشته است و حالا پس از مدت ها ماندن در قرنطینه، بسیاری از مردم به سرکار خود برگشته اند و فعالیت های همیشگی خود را از سرگرفته اند. احتمالاً مراکز ورزشی و استخرها هم دیر یا زود کار خود را از سر می گیرند و به روا...