کلید واژه :

واکسن کرونا

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیده ای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانه های معتبر…
آزمایش انسانی یک واکسن جدید برای کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آزمایش انسانی یک واکسن جدید برای کرونا

یک شرکت آمریکایی و آلمانی با مشارکت یکدیگر، آزمایش های انسانی یک واکسن جدید برای مقابله با ویروس کرونا را در آمریکا آغاز کردند.
هند یک قدم به تولید واکسن کرونا نزدیک شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هند یک قدم به تولید واکسن کرونا نزدیک شد

موسسه تکنولوژی شیمیایی هند در شهر حیدرآباد توانسته است مواد اولیه سازنده داروی رمدیسویر را با موفقیت ترکیب کرده و برای ساخت واکسن کرونا اقدام کند.
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیده ای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانه های معتبر…
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیده ای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانه های معتبر…
اگر واکسن کرونا کشف نشود...

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اگر واکسن کرونا کشف نشود...

یک ویروس شناس پزشکی با پیش بینی سرانجام اپیدمی کرونا در صورتیکه واکسن کشف نشود، اظهار کرد: نهایت اپیدمی کرونا به اینجا ختم می شود که حدود ۲ تا ۳ سال آینده با ابتلای درصد بالایی از افراد جوامع یک ایمنی فراگیر نسبت به ویروس کووید ۱۹ در کره زمین اتفاق م...
پیش بینی شکست ۸۵ درصد واکسن های جدید کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پیش بینی شکست ۸۵ درصد واکسن های جدید کرونا

در برکلی، تیم های مهندسی در مرکز توسعه اقتصادی بلوم، آزمایشگاه فلتچر و در بیمارستان های سانفرانسیسکو با استفاده از تشخیص های مراقبتی گامی رو به جلو برداشته اند. این موارد به ویژه برای کشور های در حال توسعه که منابع کمتری دارند مفید خواهد بود. در اسرا...
آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آخرین وضعیت ابتلا به کرونا در جهان

آخرین وضعیت شیوع ویروس کرونا ( کووید ۱۹) در سراسر جهان که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان پدیده ای «همه گیر» شناسایی و اعلام کرد به نقل از رسانه های معتبر…