کلید واژه :

واحد آلاینده زیست محیطی

واحد آلاینده زیست محیطی در تنگستان مهر و موم شد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

واحد آلاینده زیست محیطی در تنگستان مهر و موم شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست تنگستان استان بوشهر گفت: یک واحد تولید کننده غذای ماهی و میگو در تنگستان به علت رعایت نکردن استانداردهای زیست محیطی و موم شد.