کلید واژه :

واحدهای آلاینده قم

بکارگیری کارشناسان محیط زیست در واحدهای آلاینده قم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بکارگیری کارشناسان محیط زیست در واحدهای آلاینده قم

مدیرکل حفاظت محیط زیست قم گفت: واحدهای آلاینده صنعتی باید کارشناسان و فارغ التحصیلان محیط زیست را در واحدهای خود به کار گرفته و از قوانین، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی آگاهی داشته باشند.