کلید واژه :

همکاری های ایران و بلژیک

همکاری های ایران و بلژیک در حوزه سلامت گسترش می یابد

همکاری های ایران و بلژیک در حوزه سلامت گسترش می یابد

تهران - پایگاه خبری محیط زیست ایران- سفیر ایران در بلژیک با بیان اینکه 2 کشور می توانند همکاری های بسیار خوبی در حوزه سلامت داشته باشند، گفت: بخش عمده ای از شرکت های بلژیکی در حوزه های مختلف، متوسط و کوچک هستند و همکاری با این شرکت ها، یکی از اولویت ...