کلید واژه :

هشدار فائوچی

روند استاندارد تولید واکسن باید طی شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روند استاندارد تولید واکسن باید طی شود

آنتونی فائوچی یک روز پس از تلاش دولت ترامپ برای استفاده از مجوز اضطراری در خصوص واکسن کرونا، هشدار داد دور زدن روند استاندارد تولید واکسن می تواند تلاش ها را…