کلید واژه :

نیترات خاک

سنجش فوری میزان نیترات خاک با یک حسگر جدید

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سنجش فوری میزان نیترات خاک با یک حسگر جدید

یک گروه بین المللی از محققان حسگر جدیدی برای اندازه گیری میزان نیترات خاک ابداع کرده اند که با اندازه گیری مداوم خاک و ارائه فوری میزان نیترات موجود در آن، آلودگی…