کلید واژه :

نماینده سازمان جهانی بهداشت

آمار وزارت بهداشت درباره مبتلایان به کرونا واقعی است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آمار وزارت بهداشت درباره مبتلایان به کرونا واقعی است

وزیر اسبق بهداشت گفت: در کشور سیستم مراقبت های بهداشتی اولیه بسیار قدرتمندی وجود دارد که نماینده سازمان جهانی بهداشت نیز آن را تأیید کرد و قطعا آمار اعلامی در خصوص کرونا از سوی وزارت بهداشت بر مبنای صحیح و واقعیت است.
ایران می تواند تا ماه آینده ویروس کرونا را کنترل کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ایران می تواند تا ماه آینده ویروس کرونا را کنترل کند

نماینده سازمان جهانی بهداشت با بیان اینکه از تلاش ها و اقدامات قابل تحسین کادر درمانی قم برای مقابله با ویروس کرونا متحیر شدم، گفت: در ایران و قم مدیریت خوبی در این زمینه وجود دارد.
ظرفیت کامل ایران برای مهار کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ظرفیت کامل ایران برای مهار کرونا

نماینده سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد که ایران از ظرفیت های لازم بنیادین برای مدیریت بیماری کرونا برخوردار است.
تحویل کیت تشخیص ویروس کرونا به ایران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تحویل کیت تشخیص ویروس کرونا به ایران

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که با پیگیری کریستوف هاملمان نماینده سازمان جهانی بهداشت در ایران، چهارمین محموله کیت های ویژه آزمایشگاهی تشخیص ویروس کرونا به ایران تحویل داده شد.