کلید واژه :

نمایشگاه محیط زیست

آلودگی هوا محور برنامه های محیط زیست تهران در نمایشگاه محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آلودگی هوا محور برنامه های محیط زیست تهران در نمایشگاه محیط زیست

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: این اداره کل قصد دارد تا امسال با محور موضوع آلودگی هوای تهران، برنامه ها و چالش های این حوزه و تبیین قوانین موجود با توجه به نقش آموزش و مشارکت عمومی در نمایشگاه بین المللی محیط زیست شرکت کند.