کلید واژه :

نشست تغییرات اقلیمی

نشست تغییرات اقلیمی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نشست تغییرات اقلیمی

نشست بررسی تغییرات اقلیمی که در مقر سازمان ملل در نیویورک برگزار شد اگرچه ابعاد رسانه ای گسترده ای پیدا کرد، اما نتوانست انتظارات فعالان محیط زیست را برآورده…