کلید واژه :

نجات رودخانه کشف رود

احیای کشف رود حاصل تعامل همه دستگاههاست

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت

احیای کشف رود حاصل تعامل همه دستگاههاست

مشهد- پایگاه خبری محیط زیست ایران- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان رضوی گفت: احیای کشف رود در سایه تعامل و همراهی همه دستگاه های اجرایی و حمایت دستگاه قضایی محقق شد.