کلید واژه :

نتایج پژوهشی

نتایج پژوهشی درباره انتقال کرونا ویروس در هوا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نتایج پژوهشی درباره انتقال کرونا ویروس در هوا

رئیس مرکز تحقیقات آلودگی هوای پژوهشکده محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی تهران از انجام پژوهشی درباره بررسی هوا برد بودن کرونا ویروس در این مرکز تحقیقاتی خبر داد و با اشاره به نتایج آن، تاکید کرد که براساس نتایج یک مطالعه نمی توان گفت که فرضیه هوابرد بودن...