کلید واژه :

نانوذرات طلا

E۲۵Bio تست کاغذی تشخیص کووید- ۱۹ با نانوذرات طلا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

E۲۵Bio تست کاغذی تشخیص کووید- ۱۹ با نانوذرات طلا

یک استارتاپ آمریکایی موفق به ساخت تست کاغذی شده که در کمتر از ۳۰ دقیقه بیماری کووید- ۱۹ را تشخیص می دهد، در این نوار کاغذی از نانوذرات طلا استفاده شده است.
ساخت گیرنده خورشیدی برق و انرژی با کاربرد در ۱۳ اقلیم جهانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ساخت گیرنده خورشیدی برق و انرژی با کاربرد در ۱۳ اقلیم جهانی

محققان یکی از شرکت های دانش بنیان علاوه بر طراحی و ساخت گیرنده خورشیدی تولید همزمان برق و حرارت با افزایش ۶۰ درصدی کسب انرژی خورشیدی، موفق به تولید و عرضه ۱۴ نوع نانو مواد شدند که از آنها در تولید کیت های تشخیص طبی و حسگرها استفاده می شود.
تصفیه آب با کمک ویروس

تصفیه آب با کمک ویروس

پژوهشگران آمریکایی در نظر دارند با استفاده از ویروس ها، نانوذراتی از طلا ایجاد کنند که می توان با کمک آنها آب را تصفیه کرد.