کلید واژه :

نابودی کرونا

کرونا سوغات مرگبار مسافرت ها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا سوغات مرگبار مسافرت ها

همدان-همدان پس از گذشت هفته ها از قرارگرفتن دروضعیت قرمز شیوع کرونا به زرد تغییر حالت داده اما تعطیلات پیش رو زنگ خطری برای بازگشت به شرایط گذشته است که لزوم توجه به هشدارها را گوشزد می کند.
معضلی به نام ضدعفونی کردن بدن با خوردن الکل

پایگاه خبری محیط زیست ایران

معضلی به نام ضدعفونی کردن بدن با خوردن الکل

رئیس اورژانس استان زنجان گفت: امروز باور غلطی در خصوص تاثیر خوردن الکل برای نابودی کرونا و ضدعفونی کردن بدن وجود دارد که در این استان نیز شاهد مسمومیت و نابینایی ناشی از خوردن الکل بودیم.
گرم کردن نان سنتی در خانه ویروس را از بین می برد؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

گرم کردن نان سنتی در خانه ویروس را از بین می برد؟

رئیس انستیتو تغذیه و صنایع غذایی کشور گفت: گرم کردن نان های سنتی در خانه با حرارت مستقیم برای از بین ویروس کرونا لازم است و بهتر است مردم از گذاشتن نان در پیشخوان و تکه کردن آن در نانوایی خودداری کنند.
نابودی ویروس کرونا با ماسک های نمکی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نابودی ویروس کرونا با ماسک های نمکی

محققان کانادایی پوشش کشنده ویروسی طراحی کرده اند که از دو نمک کلرید سدیم و کلرید پتاسیم تولید می شود و می تواند ویروس ها را از بین ببرد. این پوشش می تواند در ماده فیلتراسیون ماسک های معمولی استفاه شود.