کلید واژه :

نابودی ویروس کرونا

دانشمندان روس راهی برای نابودی ویروس کرونا یافته اند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دانشمندان روس راهی برای نابودی ویروس کرونا یافته اند

محققان روسی مایعی را بدست آورده اند که می تواند سلاح کشنده ای برای انواع ویروس ها، از جمله کرونا باشد، به سلول های آن آسیب رسانده و مانع از تولید مثل آن می شود و برای انسان هم خطری نخواهد داشت.
نابودی ویروس کرونا با ماسک های نمکی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

نابودی ویروس کرونا با ماسک های نمکی

محققان کانادایی پوشش کشنده ویروسی طراحی کرده اند که از دو نمک کلرید سدیم و کلرید پتاسیم تولید می شود و می تواند ویروس ها را از بین ببرد. این پوشش می تواند در ماده فیلتراسیون ماسک های معمولی استفاه شود.