کلید واژه :

موسسه ویروس شناسی ووهان

دانشمندان می گویند کووید-۱۹ محصول آزمایشگاه نیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دانشمندان می گویند کووید-۱۹ محصول آزمایشگاه نیست

در حالی که گمانه زنی هایی مبنی بر ایجاد کروناویروس جدید در آزمایشگاه وجود دارد، اما دانشمندان می گویند از توضیح اینکه این ویروس در آزمایشگاه ساخته نشده است، خسته شده اند.
موسسه ویروس شناسی ووهان ارتباط با کرونا را تکذیب کرد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

موسسه ویروس شناسی ووهان ارتباط با کرونا را تکذیب کرد

آزمایشگاهی در شهر ووهان چین که کانون شیوع جهانی کروناویروس است، تئوری های آمریکا مبنی بر اینکه سرچشمه این همه گیری است را غیر ممکن خواند. ترامپ هم به پکن نسبت به تبعات مسوول بودن آگاهانه هشدار داد.