کلید واژه :

مهار آتش سوزی جنگل

آتش سوزی در جنگل های لپوی بهشهر مهار شد

آتش سوزی در جنگل های لپوی بهشهر مهار شد

آتش سوزی در جنگل های لپوی بهشهر مهار شد

ساری - پایگاه خبری محیط زیست ایران - سرپرست اداره منابع طبیعی بهشهر با بیان اینکه عامل انسانی روز گذشته عامل آتش سوزی در عرصه های جنگلی دست ساخت منطقه لپوی زاغمرز این شهرستان بوده است ،گفت: با تلاش ماموران یگان حفاظت و نیروهای مردمی بامداد امروز آتش ...
روش علمی حلقه گم شده مهار آتش سوزی جنگل ها

مهار آتش سوزی جنگل

روش علمی حلقه گم شده مهار آتش سوزی جنگل ها

سنندج - پایگاه خبری محیط زیست ایران - آموزش های مدبرانه و فراگیری روش های علمی و اصولی را عاملی بر کاهش خسارت های ناشی از آتش سوزی در جنگل ها و مراتع اعلام کرده اند.