کلید واژه :

مصرف فاضلاب تصفیه شده

پساب 1200 شهر قابلیت پیش فروش به بخش صنعت را دارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پساب 1200 شهر قابلیت پیش فروش به بخش صنعت را دارد

معاون وزارت نیرو در امور آب پیش بینی کرد که با قابلیت پیش فروش پساب هزار و 200 شهر از مجموع یک هزار و 400 شهر به بخش صنعت، به تدریج وابستگی واحدهای این بخش به آب های تمیزتر در ایران کاهش خواهد یافت .
اعتبار مورد نیاز پروژه های آب و فاضلاب ١٠هزار میلیارد تومان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

اعتبار مورد نیاز پروژه های آب و فاضلاب ١٠هزار میلیارد تومان

معاون راهبردی و نظارت بر بهره برداری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور گفت: برای اتمام فعالیت های صنعت آب و فاضلاب ۱۰ هزار میلیارد تومان سرمایه نیاز است تا بتوانیم چالش های بخش آب را پشت سر بگذاریم.
70 درصد فاضلاب شهری کردستان تصفیه می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

70 درصد فاضلاب شهری کردستان تصفیه می شود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری کردستان گفت: 70 درصد از فاضلاب شهری در این استان با کیفیت مناسب تصفیه می شود میانگین انجام این کار در کشور 28 درصد است.
مروری بر ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

مروری بر ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در سال ۱۳۸۹، در نشریه شماره ۵۳۵ به تدوین و ابلاغ ضوابط زیست محیطی استفاده مجدد از آب های برگشتی و پساب پرداخته که آنچه می خوانید مروری بر این گزارش است.
فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و ارتقاء سطح بهداشتی تامین پساب بهداشتی برای مصرف در اراضی کشاورزی تولید برق ز گازهای فاضلاب استفاده از کود در بخش کشاورزی
فیلم فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فیلم فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران به روایت دیرین دیرین فاضلابلوژی

فواید طرح اجرای فاضلاب در تهران جلوگیری از آلودگی منابع آب زیر زمینی و ارتقاء سطح بهداشتی تامین پساب بهداشتی برای مصرف در اراضی کشاورزی تولید برق ز گازهای فاضلاب استفاده از کود در بخش کشاورزی
رفع مشکلات زیست محیطی فاضلاب شرکت فخر ایران

مشکلات زیست محیطی

رفع مشکلات زیست محیطی فاضلاب شرکت فخر ایران

کرج- پایگاه خبری محیط زیست ایران- مدیرکل حفاظت محیط زیست استان البرز با اشاره به راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب شرکت فخر ایران، گفت: با راه اندازی این سیستم مشکلات زیست محیطی فاضلاب چندساله ناشی از عدم تصفیه فاضلاب این شرکت مرتفع شد.