کلید واژه :

مسمومیت مواد غذایی

مصرف پیراشکی های فاسد علت مسمومیت 40 نفر در میناب بوده است

مصرف پیراشکی های فاسد

مصرف پیراشکی های فاسد علت مسمومیت 40 نفر در میناب بوده است

بندرعباس- پایگاه خبری محیط زیست ایران- مدیر روابط عمومی و امور بین الملل دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان با اشاره به مسمومیت 40 نفر در روستای پوم از توابع بخش سندرک میناب، گفت: با بررسی های صورت گرفته مشخص شد، مصرف پیراشکی های فاسد علت این مسمومیت بوده اس...