کلید واژه :

مدیریت مصرف آب و برق

قرارگاه خاتم به مدیریت مصرف آب و برق ورود کند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

قرارگاه خاتم به مدیریت مصرف آب و برق ورود کند

وزیر نیرو گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء (ص) با تغییر رویکرد به صنعت آب و برق و همزمان با تداوم تولید در تلاش برای توسعه مدیریت مصرف، می تواند تعامل تأثیرگذارتری با صنعت آب و برق داشته باشد.
بحران دریاچه ارومیه نتیجه الگوی نامناسب مصرف آب است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بحران دریاچه ارومیه نتیجه الگوی نامناسب مصرف آب است

استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به اینکه هزینه زیادی برای احیای دریاچه ارومیه می شود، اظهارداشت: یکی از علل خشکی این دریاچه الگوی نادرست استفاده از آب در بخش کشاورزی است.