کلید واژه :

مدارس بوکان و شاهین دژ

آنفلوانزا مدارس بوکان و شاهین دژ را تعطیل کرد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آنفلوانزا مدارس بوکان و شاهین دژ را تعطیل کرد

سردسیری بودن شهرستان های بوکان و شاهین دژ در جنوب آذربایجان غربی و ضرورت پیشگیری از شیوع بیماری آنفلوانزا سبب شد مدارس این شهرستان تعطیل اعلام شود.