کلید واژه :

محیط زیست انسانی

زباله گردی در تهران کم شده اما همچنان ادامه دارد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

زباله گردی در تهران کم شده اما همچنان ادامه دارد

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با اشاره به اینکه زباله گردی در شهر تهران نسبت به سایر استان های کشور بیشتر است، گفت: سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران درپی شیوع ویروس کرونا پیگیری هایی انجام داد و از طریق معاون دادستان حکمی دریافت کرد تا با...
تهیه بانک اطلاعاتی منابع ثابت در آلودگی هوا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تهیه بانک اطلاعاتی منابع ثابت در آلودگی هوا

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: منابع ساکن یکی از مولفه های آلودگی در کلانشهرها بویژه تهران است بنابراین بانک اطلاعات منابع ثابت را تهیه…
تداوم تولید روزانه ۹۰ تن پسماند بیمارستانی در تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تداوم تولید روزانه ۹۰ تن پسماند بیمارستانی در تهران

درپی شیوع ویروس کرونا و افزایش تعداد مبتلایان به بیماری کووید ۱۹ میزان تولید پسماند بیشتر شد اما با وجود کاهش تعداد بیماران بستری شده در بیمارستان ها و مراکز درمانی در اردیبهشت ماه، رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران می گوید: میزان تولید پسماند ...
چرا کرونا به محیط زیست آسیب می زند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چرا کرونا به محیط زیست آسیب می زند

شیوع کروناویروس با وجود دستاوردهایی که برای حفظ محیط زیست داشته اما همچنان عاملی تهدیدکننده برای آن به حساب می آید.
کرونا ناجی محیط زیست نیست!

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا ناجی محیط زیست نیست!

کاهش موقت گازهای گلخانه ای موجبات خشنودی و شادی بسیاری از دوستداران طبیعت را فراهم کرده چنان که به عنوان ناجی طبیعت به کرونا نگاه می شود. 
کرونا انسان را با طبیعت آشتی می دهد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کرونا انسان را با طبیعت آشتی می دهد

«کرونا» که آمد، قصه برعکس شد! انسان ها از ترس جانشان در خانه ها حبس شدند و خیابان ها و کوچه ها به قلمرو حیوانات درآمد. در ایران سارها به شهرها برگشتند و پشت پنجره ها به انسان های محبوس در خانه سلام کردند. هزاران لاک پشت فرصت سواحل خلوت هند را غنیمت ش...
تاثیر منفی کرونا بر محیط زیست طبیعی و انسانی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تاثیر منفی کرونا بر محیط زیست طبیعی و انسانی

استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه گرچه هنوز در آغاز راه هستیم و امکان ارزیابی دقیق از پیامدهای بعدی کرونا بر محیط زیست وجود ندارد،…
منشأ بوی نامطبوع تهران گوکرد است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

منشأ بوی نامطبوع تهران گوکرد است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه بر اساس یافته های ما عامل بوی نامطبوع در تهران مربوط به افزایش غیراستاندارد میزان گوگرد است، گفت: باتوجه به اینکه این بو از سمت شهرری آغاز می شود، برای یافتن منشاء آن لازم است صنایع مستق...
ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش تکمیل شده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ظرفیت اکولوژیک تهران ۲۰ سال پیش تکمیل شده است

معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه سال گذشته، ۸۰۰ هزار خودرو در کشور تولید و ۴۰۰ هزار دستگاه آن وارد تهران شد، گفت: با این شرایط…
زباله های استان تهران کجا دفن می شوند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

زباله های استان تهران کجا دفن می شوند

رییس اداره محیط زیست انسانی استان تهران با بیان اینکه این استان ۱۶ شهرستان و هشت مرکز دفن پسماند دارد،گفت: این مراکز انجام مطالعات ارزیابی برای ارتقا و بهبود وضعیت زیست محیطی را آغاز کرده اند.
شوری ناشی از انتقال آب خزر ناچیز است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

شوری ناشی از انتقال آب خزر ناچیز است

معاون سازمان محیط زیست درباره نگرانی ها در حوزه انتقال آب خزرگفت: مقدار نمکی که وارد دریا می شود وقتی در حجم دریای خزر تقسیم می شود خیلی کم است. میزان قطع درخت هم نهایتا ۴۰ هکتار خواهد بود.
کسی زیر بار موافقت با انتقال آب دریای خزر نمی رود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کسی زیر بار موافقت با انتقال آب دریای خزر نمی رود

موافقت سازمان حفاظت محیط زیست با اجرای طرح انتقال آب دریای خزر گرد و خاک زیادی را در فضای عمومی جامعه بر پا کرد، پروژه ای که محیط زیستی ها بر این باورند اجرای آن مطالبه وزارت نیرو بوده و وزارت نیرویی ها نیز بر این تاکید دارند در این راستا مطالبه ای ن...
چالش وارونگی دما در تهران

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چالش وارونگی دما در تهران

آلودگی هوا موضوع جدیدی نیست و چند سالی است که گریبان شهرهای بزرگ از جمله تهران را گرفته است، می دانیم که برای عبور از این چالش همه باید در کنار هم منسجم کار…