کلید واژه :

مجتمع مس سرچشمه

دی اکسید گوگرد مجتمع مس سرچشمه ۳۰ برابر حد مجاز

پایگاه خبری محیط زیست ایران

دی اکسید گوگرد مجتمع مس سرچشمه ۳۰ برابر حد مجاز

اخیرا مدیرکل محیط زیست کرمان اعلام کرد که میزان گاز دی اکسید گوگرد مجتمع مس سرچشمه ۳۰ برابر حد مجاز است، اما مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس این موضوع را تکذیب می کند.