کلید واژه :

ماسک نزدن

برخی جریمه های اجتماعی برای ماسک نزدن در اندونزی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

برخی جریمه های اجتماعی برای ماسک نزدن در اندونزی

مقامات محلیِ یک روستا در اندونزی، روستاییانی را که از زدن ماسک خودداری می کنند، به امید آنکه همدلی با قربانیان، آن ها را به رعایت قوانین برای مهار کرونا متقاعد کند، مجبور به کندن قبور برای جان باختگان کرونا کردند.
ماسک تنها داروی فعلی مقابله با کروناست/بیماران کرونایی شیرینی نخورند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ماسک تنها داروی فعلی مقابله با کروناست/بیماران کرونایی شیرینی نخورند

کارشناس ستاد مقابله با کرونا در استان کرمان با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها داروی ابزار پیشگیری از کرونا، استفاده ماسک است اظهار کرد: استفاده از ماسک احترام به حقوق دیگران است و از منظر دینی نیز ادای حق الناس بوده و ماسک نزدن به معنای تضییع حق الن...