کلید واژه :

قورباغه

۱۱ نکته درباره قورباغه ها

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۱۱ نکته درباره قورباغه ها

قورباغه ها گونه ای پر سر و صدا از دوزیستان دنیا هستند که با کنترل جمعیت بسیاری از حشرات و ... کمک بزرگی به طبیعت می کنند.