کلید واژه :

فراهم نمودن شرایط جهت تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی

فراهم نمودن شرایط جهت تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی

پایگاه خبری محیط زیست ایران

فراهم نمودن شرایط جهت تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی

سخنگوی کمیسیون تلفق بودجه 1400 گفت: در کمیسیون مقرر شد در راستای تجاری سازی و افزایش سهم بخش خصوصی در حوزه انرژی، زیر ساخت های فیزیکی و نرم افزاری لازم جهت عرضه و انجام معامله حداکثر ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی در بورس انرژی در سال ۱۴۰۰ پیش بینی گر...