کلید واژه :

فاروج

روش های آموزشی دوران کرونا بررسی می شوند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

روش های آموزشی دوران کرونا بررسی می شوند

رییس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش گفت: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، میزان اثربخشی روش های آموزش در دوران تعطیلی مدارس را بررسی و تجارب زیسته معلمان…
مصرف آب در فاروج ۳۰ درصد افزایش یافت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

مصرف آب در فاروج ۳۰ درصد افزایش یافت

استان هاخراسان شمالی بجنورد- ایرنا- مدیر آب و فاضلاب فاروج گفت: میزان مصرف آب شهروندان در اسفند ۹۸ تا پایان فروردین ۹۹، در این شهرستان به ۱۳۰ هزار مترمکعب رسید که نسبت به مدت مزبور در سال قبل…
هر پنج هفته یک تصفیه خانه ساختیم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

هر پنج هفته یک تصفیه خانه ساختیم

وزیر نیرو گفت: در دوران دولت تدبیر و امید ۶۵ تصفیه خانه در کشور ساخته شده، یعنی هر پنج هفته یک تصفیه خانه در کشور ایجاد شده است.
پیامدهای جهانی شدن مناطق زیست محیطی - کپه داغ بجنورد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

پیامدهای جهانی شدن مناطق زیست محیطی - کپه داغ بجنورد

بجنورد- پایگاه خبری محیط زیست ایران- «کپه داغ» واقع در شمال خراسان شمالی و همجوار با مرز ایران و ترکمنستان که اوایل مردادماه امسال در شهر پالمبنگ اندونزی به عنوان ذخیره گاه زیست کره به ثبت رسید، ظرفیت تبدیل شدن به قطب گردشگری و اکوتوریسم را دارد.