کلید واژه :

غار نمکی

تهدید طولانی ترین غار نمکی دنیا با پروژه پرورش میگو

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تهدید طولانی ترین غار نمکی دنیا با پروژه پرورش میگو

معاون میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اعلام کرد: با شکایت از اجراکنندگان پروژه ایجاد مرکز پرورش میگو در حریم طولانی ترین غار نمکی جهان، توقف پروژه را تا بررسی های نهایی درخواست کردیم.