کلید واژه :

عملکرد سازمان محیط زیست

ادعای آلودگی آب رودخانه های شمال کشور کذب است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ادعای آلودگی آب رودخانه های شمال کشور کذب است

نماینده مردم آمل در مجلس با انتقاد از عملکرد سازمان محیط زیست، گفت: ﻣﺰارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ بسیاری در مسیر رودخانه هراز فعالیت می کنند، بنابراین اظهارات کلانتری مبنی بر از بین رفتن تمامی موجودات زنده رودخان...
ضرورت ارتقای ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ضرورت ارتقای ارزیابی عملکرد سازمان محیط زیست

معاون توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سازمان محیط زیست با بیان اینکه پاسخگویی باید با وظایف و اختیارات سازمان همخوانی داشته باشد،اظهارکرد: رفع مشکلات و ارتقای جایگاه محیط زیست در اولویت برنامه سازمان محیط زیست است.