کلید واژه :

علل بیماری ها

۲۵ درصد علل بیماری ها اساس محیط زیستی دارند

پایگاه خبری محیط زیست ایران

۲۵ درصد علل بیماری ها اساس محیط زیستی دارند

سرپرست معاونت آموزش و پژوهش سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به تاثیر مباحث محیط زیست بر سلامت گفت: ۲۵ درصد علل بیماری ها اساس محیط زیستی دارند.