کلید واژه :

ظرفیت بیوتکنولوژی دارویی

ظرفیت بیوتکنولوژی دارویی البرز کم نظیر است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ظرفیت بیوتکنولوژی دارویی البرز کم نظیر است

نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی البرز ظرفیت شرکت های دانش بنیان استان را در حوزه بیوتکتولوژی دارویی در سطح ملی و جهان کم نظیر توصیف کرد.