کلید واژه :

طارم

تلخی پساب فرآوری زیتون بر کام محیط زیست طارم

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تلخی پساب فرآوری زیتون بر کام محیط زیست طارم

پساب واحدهای فرآوری زیتون در طارم چندین سال است که بدون رعایت اصول بهداشتی و محیط زیستی در خیابان های شهرها و روستاهای این شهرستان رهاسازی شده و محیط زیست…
اقدامات پیشگیرانه اولویت مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت

اقدامات پیشگیرانه اولویت مبارزه با طاعون نشخوارکنندگان است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: برای جلوگیری از آسیب به حیات وحش و گونه های بی نظیر جانوری باید با انجام اقدامات پیشگیرانه به عنوان اولویت اول، با شیوع بیماری طاعون نشخوار کنندگان کوچک مبارزه کرد.
کشت دیرهنگام برنج در بن بست طغیان آفت

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کشت دیرهنگام برنج در بن بست طغیان آفت

ساری- پایگاه خبری محیط زیست ایران- وضعیت این روزهای شماری از شالیکاران مازندران که هشدارهای کم آبی و بویژه طغیان آفت کرم ساقه خوار نسل سوم و چهارم را نسبت به کشت دوم نادیده گرفته اند ، این ضرب المثل را تداعی می کند که " خودکرده را تدبیر نیست ".