کلید واژه :

ضریب هوشی نوزاد

تغذیه با شیر مادر ضریب هوشی نوزاد را ارتقا می دهد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تغذیه با شیر مادر ضریب هوشی نوزاد را ارتقا می دهد

مدیر سلامت جمعیت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: تغذیه با شیر مادر برای رشد و تکامل شیرخوار حیاتی است همچنین کودکانی که با شیر مادر تغذیه…