کلید واژه :

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر

پایگاه خبری محیط زیست ایران

صید ماهیان دریای خزر

صید ماهیان دریای خزر در سه استان گلستان، گیلان و مازندران از اواخر ماه هر سال آغاز و تا اواخر فروردین سال آینده ادامه دارد.