کلید واژه :

صادرات تجهیزات بایو

تجهیزات بایو تحریمی به آلمان صادر میشود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

تجهیزات بایو تحریمی به آلمان صادر میشود

سال هاست ایران برای واردات تجهیزات بایو تحریم است و کشورهای صنعتی مطلقا بایوراکتورهای تحقیقاتی و صنعتی را به ایران نمی فروشند، حالا یک شرکت دانش بنیان پر از فارغ الحتصیلان دانشگاه های شریف ، امیرکبیر و تهران توانسته نه تنها این تحریم را دور بزند بلکه...