کلید واژه :

شپش سر

وضعیت شیوع و عوامل بروز شپش سر در دانش آموزان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

وضعیت شیوع و عوامل بروز شپش سر در دانش آموزان

مدیر گروه بیماری های منتقله از آب و غذا مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت ضمن تشریح راه های انتقال، پیشگیری و درمان شپش سر، تاکید کرد که میزان شیوع و بروز شپش در مدارس زیاد نیست و در صورت آلودگی دانش آموز، مانعی برای مدرسه رفتن وجود ندارد.