کلید واژه :

شهر ایلام

محصول LPG پتروشیمی ایلام محیط زیست را آلوده کرده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

محصول LPG پتروشیمی ایلام محیط زیست را آلوده کرده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: عدم هماهنگی در بهره برداری همزمان شرکت های پتروشیمی و پالایش گاز ایلام در سال های اخیر باعث بروز مشکلات زیست محیطی در استان شده است که در این میان سوزانده شدن محصول LPG بر این مسئله دامن زده است.