کلید واژه :

شهرستان بشاگرد

آغاز بهره برداری رسمی از 18 طرح و پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آغاز بهره برداری رسمی از 18 طرح و پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان

رئیس جمهور در چهاردهمین هفته از افتتاح طرح های مهم ملی در حوزه های مختلف با شعار «تدبیر و امید برای جهش تولید» دستور آغاز بهره برداری رسمی از 18 پروژه ملی در حوزه آب و برق در استان هرمزگان با سرمایه گذاری 2667 میلیارد تومان و اشتغالزایی برای 5000 نفر...
جایگزینی آب شیرین کن با آب های سطحی و چاه در کنار دریا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جایگزینی آب شیرین کن با آب های سطحی و چاه در کنار دریا

بندرعباس - - «با دهان تشنه مُردن بر لب دریا خوش است» اما مردم هرمزگان که خشکسالی و بی آبی چندین ساله را تجربه کرده اند، این باور عارفانه را قبول ندارند و آب شیرین کن بندرعباس پا به میدان گذاشته تا بگوید؛ «با دهان تشنه مردن بر لب دریا خوش نیست.»