کلید واژه :

شهرستان ابهر

آلودگی مسیر رودخانه ابهررود مشکل مهم حوزه پسماند ابهر است

معاون فرماندار شهرستان ابهر گفت

آلودگی مسیر رودخانه ابهررود مشکل مهم حوزه پسماند ابهر است

زنجان - پایگاه خبری محیط زیست ایران - معاون فرماندار شهرستان ابهر گفت: آلودگی مسیر رودخانه ابهررود و همچنین انبار ضایعات منطقه حسین آباد و نخاله های ساختمانی، از مهمترین مشکلات حوزه پسماند این شهرستان است.