کلید واژه :

شرب و کشاورزی یزد

کاهش شدید آب در بخش شرب و کشاورزی یزد

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کاهش شدید آب در بخش شرب و کشاورزی یزد

استاندار یزد، افت جدی منابع آبی استان را چالشی جدی دانست و گفت : ساماندهی چالش های مربوط به آب استان یزد نیازمند حمایت مسئولان عالی کشور است.