کلید واژه :

شدت بیماری زایی

به نظر می رسد شدت بیماری زایی کروناویروس کاهش یافته است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

به نظر می رسد شدت بیماری زایی کروناویروس کاهش یافته است

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت: به نظر می رسد شدت بیماری زایی کروناویروس کاهش یافته است؛ علیرغم اینکه تعداد بیماران ثبت شده روزانه افزایش یافته اما آمار مرگ و نیز ثابت مانده است و باید توجه شود بیمارانی که اکنون فوت می کنند، از...
آیا از قدرت بیماری زایی ویروس کرونا کاسته می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آیا از قدرت بیماری زایی ویروس کرونا کاسته می شود

ویروس شناس و استاد دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: ممکن است ویروس ها در جامعه ای که تکثیر و چرخش زیادی پیدا می کنند به سمت کاهش شدت بیماری زایی پیش بروند اما باید…
آیا ویروس کرونا ضعیف می شود

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آیا ویروس کرونا ضعیف می شود

خلیل علی محمدزاده گفت: اگر در طول یکسال به سمت ایمنی جمعی حرکت کنیم، جای امیدواری فراوان از بابت بسیاری مسائل مانند ضعیف شدن آرام آرام ویروس و کاهش شدت بیماری زایی و مرگ و میر آن وجود دارد.