کلید واژه :

سوزاندن جسد

آیا چین جسد قربانیان کرونا را در ووهان سوزانده است

پایگاه خبری محیط زیست ایران

آیا چین جسد قربانیان کرونا را در ووهان سوزانده است

روزنامه بریتانیایی سان به تازگی تصاویری ماهواره ای منتشر کرده است که نشان می دهد از دو شهر قرنطینه شده ووهان و چونگ کینگ چین مقادیر قابل ملاحظه ای از دی اکسید سولفور به هوا وارد شده است. این نشریه با استناد به این تصاویر گفته با توجه به اینکه ستون ها...