کلید واژه :

سواد رسانه ای

کودکان آنلاین در قرنطینه کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

کودکان آنلاین در قرنطینه کرونا

پژوهش ها نشان داده خانواده هایی که برای فرزندشان اهمیت قائل هستند و به حرف های آنها گوش می دهند و با او همدلی می کنند، تا حدودی می توانند از گرایش افراطی نوجوان به موبایل و فضای مجازی جلوگیری کنند.
چرا نوجوانان از فضای مجازی بیشتر آسیب می بینند؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

چرا نوجوانان از فضای مجازی بیشتر آسیب می بینند؟

معاون کارگروه های انجمن سواد رسانه ای ایران گفت: نوجوانان به دلیل آنکه در سن طغیانگری و عصیانگری هستند، برای ابراز وجودشان در فضای مجازی پشت هویت های جعلی، اقدامات خطرناکی را انجام می دهند.
بی سوادی رسانه ای چگونه قربانی می گیرد؟

پایگاه خبری محیط زیست ایران

بی سوادی رسانه ای چگونه قربانی می گیرد؟

خالق اثر «رژیم مصرف رسانه ای» گفت: کرونا اهمیت ارتقا و تجهیز به سواد رسانه ای را گوشزد کرده و نشان داد چگونه بی سوادی رسانه ای می تواند قربانی بگیرد و چطور در دنیای شبکه ای زودباوران قربانی می شوند.
جای خالی شهروندان در مدیریت طلای کثیف

پایگاه خبری محیط زیست ایران

جای خالی شهروندان در مدیریت طلای کثیف

معضلات سیستم جمع آوری زباله در کلانشهری مثل تهران بسیار است و در این میان عوامل بسیاری در تمیز نبودن چهره شهر دخیل است.