کلید واژه :

سلول های بنیادی مغز

ذخیره سازی سلول های بنیادی مغز استخوان و خون محیطی در بانک خون بندناف رویان

پایگاه خبری محیط زیست ایران

ذخیره سازی سلول های بنیادی مغز استخوان و خون محیطی در بانک خون بندناف رویان

مدیرعامل شرکت فناوری بن یاخته های رویان گفت: خدمات ذخیره سازی سلول های بنیادی خون محیطی و مغز استخوان به منظور خدمات رسانی به افرادی که به بیماری هایی همچون مولتیپل میلوما، لنفوم هوچکین، لنفوم نان هوچکین، آنمی آپلاستیک، لوسمی حاد لنفوئیدی و آنمی سلول...