کلید واژه :

سفره بی ریای طبیعت کوه های بخش کوهین

سفره بی ریای طبیعت کوه های بخش کوهین

پایگاه خبری محیط زیست ایران

سفره بی ریای طبیعت کوه های بخش کوهین

اردیبهشت ماه مناطق کوهستانی استان به ویژه کوه های بخش کوهین میزبان مردمانی است که برای استفاده از سبزی کوهی به دامن کوهساران می روند.