کلید واژه :

سطح واگیری کرونا

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس کرونا

پایگاه خبری محیط زیست ایران

افزایش ۳ تا ۹ برابری سطح واگیری ویروس کرونا

رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی انستیتو پاستور ایران به آخرین وضعیت تولید واکسن کرونا اشاره کرد و گفت:سطح واگیری ویروس کرونا نسبت به قبل ۳ تا ۹ برابری افزایش داشته است.