کلید واژه :

سرطان پرستات

درمان بیماران مبتلا به سرطان پرستات با رادیوداروی پیشرفته در اصفهان برای اولین بار

پایگاه خبری محیط زیست ایران

درمان بیماران مبتلا به سرطان پرستات با رادیوداروی پیشرفته در اصفهان برای اولین بار

اولین مورد درمان بیماران مبتلا به سرطان پرستات و نورواندوکرین با رادیوداروی پیشرفته جدید لوتشیوم، پنج شنبه ۲۲ خردادماه، در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان سیدالشهداء(ع) با موفقیت انجام پذیرفت.